Manifest

Muses amb Traça és un programa radiofònic que dona veu a les dones que, amb la cultura per bandera, s’han fet o s’estan fent un lloc al món: volem rescatar del passat la història de la cultura escrita en femení i a l’hora reivindicar el seu lloc en el present, amb un format innovador, fresc i trencador.

Per Muses amb Traça el compromís amb el públic i la informació de qualitat és un principi innegable i fonamental. És per això que al tractar continguts que poden despertar dubtes en relació al tractament de gènere en casos puntuals, ens regim en primer lloc per la idea que cal donar veu i incentivar la participació d’aquells col·lectius que per un motiu o un altre han estat o són objecte d’algun tipus de discriminació en l’àmbit cultural.

Per això, ens veiem gairebé obligades a definir què és el que nosaltres entenem per cultura, ja que aquest és el tema central sobre el que girem les Muses.

Cultura per a nosaltres és tot allò que genera coneixement i que ens permet ampliar les nostres mires. Cultura per a nosaltres és el que ens fa lliures.

Igualment, és necessari deixar clar que no som partidàries de l’exclusió, per tant, no es tracta d’un programa de ràdio fet per dones i només per a dones. Parlarem de cultura en clau femenina per a tothom, independentment del sexe, edat o lloc de procedència.

Obrim les portes del nostre projecte a suggeriments, recomanacions i rectificacions en qualsevol moment.

Benvinguts al nostre món, el món de les Muses amb Traça.