L’encantadora de nombres: Ada Lovelace

Augusta Ada Byron King (1815-1852), comtesa de Lovelace, va ser una matemàtica i escriptora britànica coneguda mundialment per la seva descripció sobre la Màquina Analítica de Charles Babbage. Ara bé, aquesta informàtica no només es va dedicar a observar sino que va aportar la seva visió al desenvolupament d’aquesta màquina.

Ada Lovelace. Font: La Clase de PT de Montse

Ada Lovelace. Font: La Clase de PT de Montse

Durant la seva joventut, va cursar estudis particulars de matemàtique i ciències, obtenint els seus coneixements d’una forma gairebé autodidacta. Entre 1842 i 1843, Lovelace va traduir un article de l’enginyer Luigi Menabrea sobre la Màquina Analítica, que va complementar amb un ampli conjunt de notes pròpies. En aquestes anotacions, es troba el que es podria considerar el primer programa informàtic de la història. També va deduir i desenvolupar la idea sobre la capacitat dels ordinadors per anar més enllà dels simples càlculs numèrics. És per tot això que és considerada la primera programadora informàtica de la història. Ada Lovelace va morir a l’edat de 36 anys a causa de un càncer d’úter, el 1852. El seu treball i les seves aportacions van ser oblidades durant molts anys, sent considerada com la transcriptora de les notes de Babbage.  No va ser 1953, aproximadament cent anys després de la seva mort, que s’ha reconegut la innovació del seu punt de vista sobre el funcionament de la Màquina Analítica, el qual s’ha utilitzat pels avenços de la informàtica. Actualment, existeix el Dia d’Ada Lovelace, un esdeveniment anual que té per objectiu elevar i reivindicar el paper de les dones a la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.